Strona główna

Skład osobowy
Badania naukowe
Publikacje
Dydaktyka
Seminaria

KNSF SFT "Atom"

Interatomic potentials
Program JMATRIX

e-Doświadczenia
    w fizyce

EGAS 2009

Oferta współpracy

Administracja stroną

Tutaj znajdują się ogólne informacje o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Katedrze. Aby wyświetlić informacje i materiały dydaktyczne udostępniane przez pracowników, należy wybrać osobę z listy rozwijalnej (powyżej) lub dzialu Skład osobowy (po lewej) a następnie wybrać dział Dydaktyka.


Skrypt do przedmiotu Mechanika kwantowa
Józef E. Sienkiewicz, Sławomir Telega, "Mechanika kwantowa, zacznij od tego" (pdf)

Platforma edukacyjna Moodle dla studentów PG

Wejście do Platformy

Miejsce konsultacji pracowników i doktorantów Katedry

 • prof. dr hab. J. E. Sienkiewicz - 416 GB
 • prof. dr hab. Y. Glazunov - 519 GB
 • prof. dr hab. P. Horodecki - 408 GB
 • prof. dr hab. M. Czachor - 411 GB
 • dr hab. A. Perelomova, prof. ndzw. PG - 410 GB
 • dr hab. L. Kułak - 413 GB
 • dr inż. P. Jasik - 415 GB
 • dr inż. M. Łabuda - 409 GB
 • dr inż. B. Reichel - 409 GB
 • dr inż. P. Syty - 413 GB
 • dr inż. M. Wilczewski - 414 GB
 • dr Jan Franz - 414 GB
 • dr inż. J. Guthmuller - 414 GB
 • mgr inż. K. Wrzask - 412 GB
 • mgr inż. Miądowicz Łukasz - 415 GB
 • mgr inż. M. Wiatr - 415 GB
 • mgr inż. J. Tuziemski - 412 GBProwadzone zajęcia dydaktyczne
Katedra prowadzi specjalność Informatyka Stosowana, w ramach której studenci zapoznają się z metodami obliczeniowymi, symulacjami i modelowaniem zjawisk fizycznych, a w szczególności z:
- systemami operacyjnymi
- proceduralnymi i obiektowymi językami programowania
- inżynierią oprogramowania
- nowoczesnymi technologiami programowania stron internetowych
- fizyką obliczeniową
- mechaniką nieliniową
- grafiką komputerową
- metodami symulacyjnymi fizyki klasycznej
- fizyką sieci neuronowych
- elementami kryptografii i komputerów kwantowych
- analizą sygnału
- metodami wariacyjnymi

Wykaz zakończonych przewodów doktorskich w KFTiIK
 • 1999r Paweł Horodecki: Warunki separowalności stanów kwantowych i destylacja kwantowego splątania; promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
 • 2006r Paweł Syty: Relatywistyczna metoda wielokonfiguracyjna w obliczeniach atomowych; promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
 • 2006r Marta Łabuda: Charge transfer in molecular systems: from ion-atom to ion/biomolecule interactions; promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
 • 2006r Katarzyna Piechowska-Strumik: Quantum dynamics of photodissociation of the vinoxy radical. Non-adiabatic interactions near conical intersection; promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
 • 2008r Remigiusz Augusiak: On distillation of cryptographic key from multipartite entangled quantum states; promotor dr hab. Paweł Horodecki, prof. ndzw. PG
 • 2008r Patryk Jasik: Teoretyczne badanie struktury elektronowo-oscylacyjnej i procesu fotodysocjacji cząsteczki litu; promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
 • 2008r Bartosz Reichel: Polarized light pulses propagation and coupling in optical waveguides; promotor prof. dr hab. Sergey Leble
 • 2010r Marcin Wilczewski: Redukowalne reprezentacje kanonicznych związków komutacyjnych w zastosowaniu do atomów dwupoziomowych oddziałujących z polem elektromagnetycznym; promotor dr hab. Marek Czachor, prof. ndzw. PG
 • 2011r Maciej Demianowicz: On Quantum Information Transmission over Mjultiparty Quantum Channels; promotor prof. dr hab. Paweł Horodecki
 • 2012r Łukasz Czekaj: O komunikacji klasycznej przez kanały kwantowe z wieloma nadawcami
 • 2013r Sławomir Telega: Niskoenergetyczne rozpraszanie elektronów na
  cząsteczkach H2 i N2

  Prace dyplomowe
  W sprawie prac dyplomowych należy się kontaktować bespośrednio z wybranym pracownikiem Katedry.

  Wykaz niektórych prac dyplomowych i projektów inżynierskich wykonanych w KFTiIK w ciągu ostatnich lat

  2012 - mgr inż. Tomasz Hildebrand "Baza danych uczniów - uczestników projektu "e-Doświadczenia w fizyce" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2012 - inż. Alicja Morawska, inż. Piotr Stefaniak "Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do klasyfikacji równań" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2012 - inż. Paweł Wrzesiński "Generowanie i optymalizacja planów zajęć za pomocą algorytmu ewolucyjnego" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - mgr inż. Małgorzata Szwoch, "Programowanie nieliniowe w matematyce finansowej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2011 - mgr inż. Malwina Karpińska "Metody optymalizacji w matematyce finansowej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2011 - mgr inż. Dariusz Lubiński "Zastosowanie technologii PHP, AJAX do budowy uniwersalnego szablonu portalu społecznościowego na przykładzie CakePHP oraz jQuery" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2011 - mgr inż. Magdalena Starba "Metody optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym. Optymalizacja produkcji kosztów transportu oraz harmonogram pracy" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - mgr inż. Justyna Kurkowska "Matematyczna analiza systemu finansowego przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - mgr inż. Karol Komorkiewicz "Prognoza kosztów wybranego oddziału szpitalnego w Województwie Pomorskim przy użyciu metod statystycznych" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - mgr inż. Marta Lewalska "Analiza wskaźnikowa sektora ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 2008-2009" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - mgr inż. Małgorzata Łukasik "Metody wyceny instrumentów finansowych" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - mgr inż. Adrianna Talarek "Algorytmy ewolucyjne w rynkach finansowych" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - mgr inż. Maciej Płużyński "Od fizyki do finansów. Modele statystyczne w inwestowaniu" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011- mgr inż. Edyta Warczak "Bank a klient indywidualny kredyt mieszkaniowy z dopłatami ze skarbu państwa ,, Rodzina na swoim"" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - mgr inż. Jakub Witkowski "Nowoczesne metody optymalizacji" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - mgr inż. Mateusz Kulikowski "Teoria i modele rynku kapitałowego w Polsce" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - mgr inż. Grzegorz Ostrowski, "Ankieter Pro. Szybka Ankieta. Serwis internetowy napisany z wykorzystaniem języka PHP " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

  2011 - mgr inż. Jarosław Suchocki "System Rezerwacji SAL" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - mgr inż. Michał Fryda i mgr inż. Wojciech Czerwiński "Porównanie tradycyjnego i lekkiego (agile) podejścia do wytwarzania oprogramowania na przykładzie wybranej aplikacji" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - mgr inż. Arkadiusz Frankowski "Metody automatyzacji testowania aplikacji" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - mgr inż. Andrzej Czarnecki "System informatyczny wspierający zarządzanie projektami unijnymi" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - mgr inż. Arkadiusz Witke "Aplikacje typu Wiki" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Krzysztof Kuc "Prototyp strony domowej kierunku Fizyka Techniczna" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2011 - inż. Łukasz Pilarczyk "Analiza algorytmu do problemu Wież Hanoi" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2011 - inż. Tomasz Tokarczyk "System Ewidencjonowania Sprzętu Komputerowego" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2011 - inż. Mateusz Gojtowski "Strona internetowa projektu DYNAMICOL" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2011 - inż. Karol Filipiak "Baza danych prac magisterskich, inżynierskich oraz projektów grupowych w PHP i MySQL" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Tomasz Miechówka "Systemy zarządzania treścią dla Koła Naukowego Studentów - Sekcji Informatycznej" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Anna Wolska i inż. Liliana Słoń "Teoria decyzji matematycznej w teorii gier" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Jakub Dreszler "Wpływ krzyżowania i mutacji w algorytmach genetycznych na proces optymalizacji funkcji" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Joanna Matyjas "Mobilny rozkład zajęć" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Łukasz Wasilewski "Aplikacja stacjonarna wspomagająca tworzenie dokumentacji projektów informatycznych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Łukasz Redyk "Wirtualizacja: opis oraz analiza porównawcza dostępnych rozwiązań" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Paweł Rychlicki "Oprogramowanie wspierające obliczenia naukowe i inżynierskie" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Kamil Lewandowski "Elementy multimedialne języka HTML5" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2011 - inż. Paweł Skorupka "Generator zapytań PHP do sterownika MySQL PDO" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Maciej Kopański "Prototyp Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2010 - mgr inż. Bartosz Sochacki "Wpływ zawartości sekwencji wideo na jakość kodowania" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2010 - mgr inż. Bartosz Kowalczyk "Modelowanie sieci "małych światów"" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2010 - mgr inż. Wirginia Zarębska "Potencjały adiabatyczne molekuły K2+" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2010 - mgr inż. Piotr Bąk "Implementacja wybranych algorytmów graficznych. Technologia CUDA" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2010 - mgr inż. Grzegorz Rodak, "Narzędzie internetowe do wizualizacji przetwarzania danych oparte na PHP/SWF " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

  2010 - mgr inż. Paweł Chmielewski, mgr inż. Kamil Szczypka, "Wykorzystanie technologii C# i MySQL do usprawniania działania magazynu szpitalnego oraz tworzenia i obiegu dokumentów materiałowych w szpitalu " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

  2010 - mgr inż. Paweł Kościewicz, "Badanie właściwości krzywych energii potencjalnej. Aplikacja dla systemów operacyjnych MS Windows napisana w języku C# " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

  2010 - mgr inż. Jarosław Kielmas, "Potencjały adiabatyczne molekuły NaLi " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

  2010 - mgr inż. Małgorzata Szpak, mgr inż. Paweł Dziurewicz, "Wdrożenie i implementacja bazy danych elektronowych momentów przejść dipolowych w myśl metodologii zarządzania przedsięwzięciem informatycznym Agile - SCRUM " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

  2010 - mgr inż. Jan Koprowski "Integracja narzędzi klasy software configuration managment w świetle metodologii Agile" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Krzysztof Górski "Metody ochrony informacji w lokalnych sieciach bezprzewodowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Grzegorz Kmiecik "Microsoft Ajax Toolkit, ASP.NET oraz SQL Server 2008 jako nowoczesna platforma do tworzenia wydajnych aplikacji internetowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Jolanta Borkowska "Przegląd metod kontekstowego rozpoznawania tekstów" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Marcin Cielak "Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem technologii Java Enterprise Edition" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Mateusz Nostitz-Jackowski "Wybrane aspekty bezpieczeństwa aplikacji internetowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Piotr Kowerzanow "Hurtownia danych jako narzędzie wspomagające przetwarzanie informacji dla celów strategicznych i analitycznych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Grzegorz Struczyński "Protokoły komunikacyjne w technologii GPS" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Bartłomiej Hebel "Oprogramowanie antyspamowe w oparciu algorytmy sztucznej inteligencji" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Bartłomiej Łokaj "Symulacja zachowań jachtu w zależności od parametrów technicznych i warunków atmosferycznych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Maciej Wójtewicz "Fizyka korków ulicznych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Adrian Brodny "Portal Praktyk Studenckich" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2010 - mgr inż. Iwona Jurasińska i mgr inż. Piotr Jurasiński "Porównanie i implementacja wybranych metod oczyszczania cyfrowych strumieni dŸwiękowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Jacek Wielich "Symulacja ruchów Browna. Aplet Java" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Marcin Mitura "Opracowanie wyranych wykładów z inżynierii oprogramowania na platformę e-learningową" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Karol Lewoniewski "Długość rozpraszania dla stanu podstawego cząsteczki litu" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Aleksandra Juchniewicz "Analiza porównawcza dwóch systemów baz danych:MySQL i Oracle" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Sebastian Wesołowski "(R)Ewolucja Strony Domowej Informatyki Stosowanej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Krzysztof Szymański "Aplikacja generująca miesięczny grafik pracy pracowników restauracji na podstawie danych statystycznych" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Paweł Murawski "Projekt aplikacji Interaktywny Przewodnik" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Joanna Twardosz "Stworzenie strony internetowej specjalności Informatyka Stosowana" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Michał Kozłowski "Program rozpoznający nuty na obrazkach" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Szymon Czarnopolski ""Mój rok, moja grupa" - portal społecznościowy absolewntów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Paweł Hapka "Biuletyn Informacji Publicznej na bazie platformy programistycznej Google App Engine" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Marcin Dąbek "Kreator stron internetowych. Aplikacja webowa wykorzystująca framework Symfony i jQuery" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2009 - mgr inż. Piotr Potulski, "Adiabatyczne krzywe energii potencjalnej dwuatomowej cząsteczki potasu " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

  2009 - mgr inż. Łukasz Miądowicz, "Adiabatyczne krzywe energii potencjalnej dla cząsteczki KLi " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

  2009 - mgr inż. Artur Malinowski i mgr inż. Patryk Kata "Recenzja książek - portal społecznośściowy. Porównanie narzędzi do tworzenia aplikacji webowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Piotr Mieczkowski i mgr inż. Tomasz Dołbniak "Metoda J-Macierzy i Java RMI w teorii rozpraszania" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Adam Okoń "System CMS dla projektu Jmatrix" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Bartosz Kiszkiel "Easy Morse - program do nauki alfabetu Morse'a" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Karol Dworakowski "CRM - narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami z klientami" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Aleksander Lech "Zastosowanie technologii JEE do budowy nowoczesnych aplikacji korporacyjnych na przykładzie systemu do fakturowania" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Michał Arendt "Zastosowanie biblioteki Ext JS do budowania nowoczesnych aplikacji sieciowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Małgorzata Stawicka "Kurs Inżynierii Oprogramowania" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Cyprian Stępień "Elektroniczne wybory na Politechnice Gdańskiej" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Olga Budzanowska "Kurs Inżynierii Oprogramowania" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2009 - mgr inż. Przemysław Chmielewski, "Krzywe adiabatyczne molekuły Na2+ " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

  2008 - mgr inż. Piotr Łobacz "Obliczanie przekroju czynnego na absorpcję promieniowania dla cząsteczki dwuatomowej na przykładzie LI2" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2008 - mgr inż. Krzysztof Åšliwiński "Potencjały energetyczne cząsteczki Cd2" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2008 - mgr inż. Katarzyna Stasiewicz, Arkadiusz Stasiewicz "Kurs na platformie Moodle: Algorithms an data structures - the basic" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2008 - mgr inż. Wojciech Borkowski, Jan Mazurek "Prototyp aplikacji Wirtualny Plan Budynku" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2008 - mgr inż. Sylwia Studzińska "Metody numeryczne - stworzenie kursu w systemie nauczania na odległość" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2008 - mgr inż. Ireneusz Wruka "Wirtualna Mapa Sieci Telekomunikacyjnych" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2008 - mgr inż. Karol Weber "Obliczanie i wizualizacja poziomów energetycznych dla dowolnych potencjałów. Aplikacja sieciowa" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2008 - mgr inż. Wojciech Olchawa, Marcin Żmuda-Trzebiatowski "Obliczenie stateczności skarp i zboczy z uwzględnieniem sił hydrodynamicznych i uwarstwienia gruntu" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2008 - mgr inż. Maciej Konieczny "Język UML i algorytmy
  obliczeniowe w projektowaniu aplikacji internetowych - strategiczna gra online" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2008 - mgr inż. Tomasz Perdek, Paweł Zakrzacki "Wpływ promieniowania jonizującego na organizm ludzki. Baza wiedzy" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

  2008 - mgr inż. Beata Pakulla "Historia obliczeń numerycznych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2008 - mgr inż. Piotr Wójtewicz "Standardy w nowoczesnych technologiach tworzenia stron internetowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2008 - mgr inż. Piotr Zieliński i mgr inż. Kamil Wiczkowski "Analiza i symulacja propagacji fal dŸdźwiękowych w pomieszczeniach zamkniętych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2008 - mgr inż. Dariusz Krzykowski i mgr inż. Łukasz Dobrowolski "Nowatorskie podejście do procesu tworzenia oprogramowania przy wykorzystaniu technologii .NET, Ruby oraz metodologii BDD (Behaviour Driven Development)" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2008 - mgr inż. Paweł Zyskowski "Prezentacja języka UML w kontekście procesu wytwarzania oprogramowania naukowego" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2008 - mgr inż. Maciej Grabarczyk "Interaktywny katalog algorytmów numerycznych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2008 - mgr inż. Łukasz Bielatowicz "Przegląd nowoczesnych technologii tworzenia stron internetowych" (opiekun naukowy dr
  inż. Paweł Syty)

  2008 - mgr inż. Roland Radziński "Tajemnice i paradoksy mechaniki kwantowej - interaktywna prezentacja multimedialna" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2007 - mgr inż. Łukasz Rogalewski "Wizualizacja procesów fizycznych na przykładzie wahadła fizycznego" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2007 - mgr inż. Marek Kujawski "Wizualizacja procesu przepływu ciepła" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2007 - mgr inż. Daniel Bachau "System zarządzania konferencjami naukowymi" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2007 - mgr inż. Małgorzata Klawiter, Marcin Samson, Krystyna Zakrzewska "Implementacja kursu inżynierii oprogramowania na platformę Moodle na Politechnice Gdańskiej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2007 - mgr inż. Piotr Wesoły "Analiza stałych C4 w stanach podstawowym i wzbudzonych cząsteczki jonu litu" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2007 - mgr inż. Artur Kozak "Analiza stałych C6 w stanach podstawowym i wzbudzonych cząsteczki litu" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2007 - mgr inż. Adam Pisera "Baza danych oddziaływań międzyatomowych: Li2, Li2+" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2007 - mgr inż. Marcin Rogulski, mgr inż. Magdalena Barkowska i mgr inż. Karol Barkowski "Wykonanie bazy danych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na atomach" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2007 - mgr inż. Michał Filipczak "Interaktywny panel komunikacji "Firma - Klienci" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2007 - mgr inż. Leszek Michniak "Znaczenie inżynierii wymagań w procesie wytwarzania oprogramowania naukowego" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2007 - mgr inż. Michał Duma "Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika dla programów obliczeniowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2007 - mgr inż. Magdalena Bugaj "Portal praktyk studenckich Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2007 - mgr inż. Iwona Mielewczyk "Baza danych pracowników Wydziału FTiMS" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2007 - mgr inż. Izabela Łomotowska "Znaczenie i metody procesu testowania oprogramowania naukowego" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2007 - mgr inż. Michał Bałut "Oprogramowanie informacyjno-użytkowej witryny internetowej" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

  2006 - mgr inż. Jacek Wilczyński "Potencjały adiabatyczne molekuły Li2+" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2006 - mgr inż. Radosław Szwarc "System rezerwacji sal na Politechnice Gdańskiej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2006 - mgr inż. Krzysztof Ginter "Baza danych energii oddziaływań międzyatomowych" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2006 - mgr inż. Jan Schonhofer "Obrazowanie wad metodą sieci neuronowych na podstawie znajomości rozkładu pola magnetycznego" (opiekun naukowy dr hab. Leszek Kułak)

  2006 - mgr inż. Marcin Pawłowski "Nielokalne zmienne ukryte a bezpieczeństwo w kryptografii kwantowej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Marek Czachor)

  2005 - mgr inż. Grzegorz Ostrowski "Różniczkowe przekroje czynne na sprężyste rozpraszanie elektronów o energiach od 0,4 eV do 100 eV na atomie wapnia" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2005 - mgr inż. Łukasz Łapiński "Modelowanie pionowego rozkĺadu chlorofilu w morzach" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E.
  Sienkiewicz)

  2005 - mgr inż. Jarosław Żyluk-Żułkowski "Procedury przetwarzania obrazów w monitoringu ekosystemów" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2005 - mgr inż. Bartłomiej Balejko "Modelowanie poziomu oświetlenia na morzu" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2005 - mgr inż. Damian Rohraff "Ewolucja nieliniowa składowych pola elektromagnetycznego fali helikoidalnej w plazmie" (opiekun naukowy prof. dr hab. Sergiej Leble)

  2005 - Michał Adamczyk "Informacja koherentna i kanały kwantowe" (opiekun naukowy prof. dr hab. Paweł Horodecki)

  2004 - mgr inż. Urszula Kuziemska "" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2004 - mgr inż. Patryk Chaja "Rozwiązywanie równań Naviera-Stokesa dla płytkiej wody" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2003 - mgr inż. Bartosz Reichel "Solitony optyczne w światłowodach z domieszkowaniem Er" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2003 - mgr inż. Maciej Stolarek "Rozpraszanie powolnych elektronów na atomie iterbu" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2003 - mgr inż. Przemysław Dzierbicki "Wyznaczanie podstawowych stałych fizycznych charakteryzujących transport energii wzbudzenia w nieuporządkowanych układach dwuskładnikowych" (opiekun naukowy dr hab. Leszek Kułak)

  2003 - mgr inż. Marcin Duchcik "Różniczkowe przekroje czynne w rozpraszaniu niskoenergetycznych pozytonów na atomie argonu" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2003 - mgr inż. Rafał Serwatka "Zagadnienia kasowania stanu kwantowego" (opiekun naukowy prof. dr hab. Paweł Horodecki)

  2002 - mgr inż. Katarzyna Piechowska "Obliczenia typu ab initio potencjałów adiabatycznych układu N(4+)+He" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2002 - mgr inż. Marta Łabuda "Obliczenia typu ab initio krzywych energii potencjalnej układu molekularnego N (4+)+He" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2002 - mgr inż. Jacek Dziedzic "Obliczenia równoległe na przykładzie rozpraszania elektronów na ksenonie" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz)

  2002 - mgr inż. Piotr Borkowski "Liczby, cyfry i mechanika kwantowa" (opiekun naukowy prof. dr hab. Marek Czachor)

  2002 - mgr inż. Arkadiusz Szyc "Próżnia w optyce kwantowej- podejście kanoniczne i niekanoniczne" (opiekun naukowy prof. dr hab. Marek Czachor)

  2002 - mgr inż. Marcin Wilczewski "Relatywistyczne transformacje qubitów" (opiekun naukowy prof. dr hab. Marek Czachor)

  2002 - mgr inż. Beata Wyszyńska "O lokalnym rozróżnianiu splątanych stanów czystych"( opiekun naukowy prof. dr hab. Paweł Horodecki)

  2002 - mgr inż. Joanna Wyszyńska "Równania N-falowe w teorii fal elektromagnetycznych: wyprowadzenie i rozwiązania" (opiekun naukowy prof. dr hab. Siergiej Leble)

  2002 - mgr inż. Robert Zabrocki "Algorytmy genetyczne w modelowaniu zmian strukturalnych w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych" (opiekun naukowy dr hab. Leszek Kułak)

  2002 - mgr inż. Renata Brosińska "O wartościach progowych parametru wierności transmisji w procesie warunkowej teleportacji kwantowej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Paweł Horodecki)
  Praktyki studenckie
  W sprawie praktyk studenckich należy kontaktować się z dr inż. Martą Łabudą, pok. 409GB.
 • Webmaster v. 1.3.0