Strona główna

Skład osobowy
Badania naukowe
Publikacje
Dydaktyka
Seminaria

KNSF SFT "Atom"

Interatomic potentials
Program JMATRIX

e-Doświadczenia
    w fizyce

EGAS 2009

Oferta współpracy

Administracja stroną

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG

Pracownicy samodzielni

Prof. dr hab. Marek Czachor

Prof. dr hab. Jury Glazunov (prac. emerytowany)

Dr hab. Julien Guthmuller

Prof. dr hab. Paweł Horodecki

Dr hab. Leszek Kułak

Dr hab. Anna Perelomova, prof. ndzw. PG

Adiunkci

Dr Jan Franz

Dr inż. Patryk Jasik

Dr inż. Marta Łabuda

Dr inż. Bartosz Reichel

Dr inż. Paweł Syty

Starsi wykładowcy

Dr inż. Marcin Wilczewski

Wykładowcy

Mgr inż. Łukasz Miądowicz

Mgr inż. Klaudia Wrzask

Doktoranci

Mgr inż. Ewa Erdmann

Mgr inż. Jan Tuziemski

Mgr inż. Marcin Wiatr

Pracownicy administracyjni i techniczni

Mgr Justyna Ksionek

Mgr Sylwia Sarniak (urlop macierzyński)

Goście

Webmaster v. 1.3.0