Strona główna

Skład osobowy
Badania naukowe
Publikacje
Dydaktyka
Seminaria

KNSF SFT "Atom"

Interatomic potentials
Program JMATRIX

e-Doświadczenia
    w fizyce

EGAS 2009

Oferta współpracy

Administracja stroną

Obliczenia relatywistycznych struktur atomowych

Zespół badawczy

Prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG
Dr inż. Paweł Syty

Grupa zajmuje się relatywistycznymi obliczeniami struktur atomowych przy użyciu wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka. Do wykonywania obliczeń używany jest program GRASP92 (General Relativistic Atomic Structure Program) autorów F. Parpia, I. P. Grant i C. Froese Fischer oraz programy należące do pakietu RATIP, autorstwa głównie S. Fritzsche. Programy te są stale - również przez naszą grupę - rozwijane i ulepszane.

Obliczenia właściwości rozpraszania elektronów na atomach

Zespół badawczy

Prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG
Dr inż. Paweł Syty

Grupa rozwija zastosowanie metody MCDF do rozpraszania na atomach poprzez doskonalenie i rozwój programu numerycznego, jak również wykonywanie szeregu obliczeń róniczkowych przekrojów czynnych i polaryzacji spinowej elektronów, rozpraszanych sprężyście na atomach.

Webmaster v. 1.3.0